صنایع دستی
نقاشی
قالیبافی
کاشی کاری
خوشنویسی
خاتم سازی
قلمزنی
مینا کاری
منبت کاری
سفالگری
مسگری
Free Web Counter
 
‏تالار تیمورى:

در طرف جنوب خیابان صوراسرافیل كه به خیابان استاندارى نیز شهرت دارد عمارت تیمورى واقع گردیده و معروف اینستكه این تالار و عمارت یا از احداثات تیمورلنگ و یا از عماراتى است كه در آن جلوس كرده است و در هر حال بناى آن مربوط بدوره تیموریان است.
این تالار داراى سقف هاى آجرى مقرنس است كه با رنگهاى لاجوردى و طلائى ساخته شده و آثار گچبری هاى جالب و خیره كننده در آن باقى است و پس از اینكه مقر باشگاه افسران قرار گرفت از روى مینیاتورهاى كاخ چهلستون تابلوهائى در آن اضافه گردیده است.
مولف تاریخچه ابنیه اصفهان راجع باین تالار تاریخى شرح مختصر و جامع نوشته كه عیناً درج میگردد.
این بنا از آثار زمان تیمورلنگ است كه پس از قشون كشى بایران و قتل و غارتى كه نمود كه از لحاظ ذوق هنرى كه داشت ساختمان این بناى رفیع را در مجاورت باغ نقش جهان كه از آثار سلاجقه باقى بوده داده و به دستور او و سرپرستى و سعى شاهرخ بن تیمور این بنا به صورت بسیار زیبائى ساختمان گردید.
این بنا در حال حاضر داراى دو اطاق بزرگ (سالن) وسیعى است كه جلو آنرا ایوان وسیع و مرتفعى فرا گرفته. در اطراف آن چندین اطاق تو درتو متصل به یكدیگر می باشد.
این اطاقها و ایوان هاى اطراف كه حالا جلو ایوان جنوبى آن بسته شده داراى سقف هاى مقرنس آجرى است كه با رنگ هاى لاجورد و طلائین ساخته شده بود و در قسمت هاى باگچبری هاى بوده كه اكنون نیز آثارش نمایان است این عمارت پنجره‏ هاى گچبرى بسیار ریز و قشنگى داشته است.
در جلو این تالا و بطرف مشرق حوض هاى آبى وجود داشته در دوره صفویه بنام چهار حوض مشهور بوده و در سنوات اخیر خراب و قسمتى از آن جز خیابان و بانك ملى شده این بناى تاریخى قبل از دوران پهلوى بایر و خرابی هاى بسیاریند و مدتى نیز كتابخانه و قرائت خانه شهردارى و محل انجمن شهر بوده است.
در ابتداى سلطنت رضا شاه فقید سلطان كه سرلشكر فیروز در اصفهان بود تعمیراتى این عمارت و چهلستون بعمل آورد سپس در سال 1327 سرلشكر معتضدى فرمانده لشكر اصفهان با همكارى مالى عده ‏اى از مدیران كارخانجات و تجار و هنرمندان و مهندسین اصفهان تعمیرات شایان و قابل توجهى در این عمارت نموده و آنرا محل باشگاه افسران قرارداد و در موقع تشریف فرمائى اعلیحضرت همایونى به اصفهان جهت كلنگ زدن تونل كوهرنگ این باشگاه نیز بدست شاهانه در مهر ماه 1327 شمسى رسماً افتتاح گردید. سپس سرلشگر معتضدى از سال 1330 با یك عشق و علاقه خاص و ذوق سرشارى بر زیبائى و تكمیل این عمارت تاریخى افزود در پشت آن موجب استحكام و استوارى بناى قدیم تشریف فرمائى اعلیحضرت همایونى به اصفهان در مهر ماه 1332 باشگاه از هر حیث با وسائل شایسته و شاهانه چطورى آراسته و مجهز بود كه در تمام مدت این كاخ بسر بردند. بر بدنه دیوار، ایوان شرقى عمارت بر سنگ لوح مرمرى نوشته شده است.
در عهد سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوى و مساعى تیمسار سرلشكر نصرت الله معتضدى فرمانده لشكر اصفهان عمارت باستانى تیمورى تعمیر و باشگاه افسران تاسیس گردید مهر 1327.
در كتاب تاریخچه ابنیه تاریخى اصفهان فرد آخر اشعار نوشته شده باغبان گشت بسر حد كمال و بدیهى است كه اشتباه خوانده شده است بعلاوه كلمه باغبان به حروف جمل مساوى 1056 است در صورتیكه در كتاب مزبور 1059 ثبت شده است. این اثر باستانى در جریان ثبت تاریخى است.
 

Google

آثار باستانی
بناها:
میدان امام
مسجد امام(مسجد شاه)
مسجد شیخ لطف الله
کلیسای وانگ
عمارت عالی قاپور
کاخ هشت بهشت
کاخ چهل ستون
مدرسه چهارباغ
منارجنبان
گردشگاه چهار باغ
آتیشگاه
تخت فولاد
سر ستون کاخ ساسانی
محله جلفا و
کلیساهای آن
تالار تیموری
تالار اشرف
پل ها:
خواجو
سی و سه(اللهوردی خان)
مارنان
شهرستان
جویی
سایر پلها
منارها
چهارسوق ها
بازارها
Powered by: MehrinGroup
استفاده ار مطالب این سایت کاملا آزاد است.
Copyright 2004