صنایع دستی
نقاشی
قالیبافی
کاشی کاری
خوشنویسی
خاتم سازی
قلمزنی
مینا کاری
منبت کاری
سفالگری
مسگری
Free Web Counter
 
‏تالار اشرف‏:

 این تالار در مغرب خیابان صوراسرافیل اصفهان چند قدیم پائین‏ تر از تالار تیمورى و باغ كاج و عمارت محل سكونت استاندارى اصفهان واقع و محل سكونت اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان است.
اصل ساختمان این تالار از احداثات شاه عباس دوم است و شاه سلیمان در آن در سال 1088ه.ق تاجگذارى كرده است.
در وجه تسمیه آن به تالار اشرف وجوهى ذكر كرده ‏اند بعضى گفته ‏اند كه این تالار را اشرف افغان ساخته و برخى پنداشته ‏اند كه چون اشرف در آن اقامت داشته بنام او معروف گردیده است و كسانى هم گفته اند چون عمارت این تالار متصل به تالار طویله و اشرف بر سایر عمارات بوده باین نامش نامیده اند ولى بنظر نگارنده هیچ كدام از این وجوه درست نیست.
ممكن است گفت این تالار از قصراشرف مازندران اقتباس شده یعنى از لحاظ ساختمان مناسبتى داشته و لذا بنام تالار اشرف معروف شده است یا اینكه چون در زمان شاه عباس بشاه خطاب اشرف می كردند و شاید چون جاى او و یا جانشینان بوده و باین نام خوانده اند راجع بوضع ساختمان و بناى این تالار شرحى را كه مولف تاریخچه ابنیه تاریخى اصفهان نوشته عیناً نقل می شود:
این عمارت مشتمل بر سه قسمت و رو به طرف جنوب ساخته شده و تالار اصلى به مساحت 14*14 متر و بارتفاع 11 متر داراى سقف هاى ضربى و نقوش طلائى و گچبری ها و گل و بوته ‏هاى لاجورد و زیبا است در چهار طرف تالار چهار شاه نشین و بالاخانه‏ هاى كوچك به اطراف دارد، سقفش داراى مقرنس كارى‏ هاى رنگین و مخصوصى است كه در هیچ یك از ابنیه دوره صفوى نظیر ندارد و در طرفین تالار دو اطاق مجلل دیگری است كه سقفشان طلاكارى و دیوارهاى اطراف منقش به نقوش نقاشی هاى دل چسب و قشنگ است كه بى اندازه جلب توجه می نماید. این كاخ نیز خرابى بسیار دید مدتى انبار علوفه و زمانى رضا شاه فقید این نقاشی ها و از نقاشی هاى نفیس آن از بین رفته آورده شد و بطرز پسندیده ‏اى تعمیر و در پنجره هائى به سبك قدیم بر آن نصب گردید. در وسط این عمارت حوضى مستطیل شكل بزرگى است كه در چهار طرف آن چهارباغچه مشجر احداث شده و در زوایاى عمارت ساختمان هاى جدید براى نیازمندی هاى اداره فرهنگ استان دهم در سنوات به عمل آمده است.
در شمال غربى عمارت زمین مسطح وسیعى است كه باقیمانده عمارت صدریه و متصل به باغ چهلستون می باشد . این عمارت از طرف مشرق بوسیله طارمی هاى چوبى به خیابان صور اسرافیل متصل است.
دانشمند محترم جناب آقاى مصطفوى رئیس اداره كل باستان‏ شناسى شرح مفصلى راجع به ابنیه تاریخى و این عمارت مرقوم فرموده و تحویل آنرا باداره فرهنگ در 23 خرداد سنه 1306 ذكر فرموده اند.
نگارنده در حدود سال هاى 1308 و 1309 شمسى بخاطر دارم كه هنگامى خرابى و تعمیر محل كنونى اداره آموزش و پرورش استان اصفهان طلاكاری هائى از زیر گچ بیرون آمد و روى همین گچ اطاق هاى دیگر را نیز برداشتند تا نقاشی هاى طلائى خارج گردید. مولف دانشمند گنجینه آثار تاریخى اصفهان چنین نوشته است:
این بنا مجموعه ‏اى از اطاق هاى و تالارهاى مزین و طلاكارى است و به منظور سكونت پادشاه و حرم سلطنتى از آن استفاده می شده است. خوشبختانه تالار مركزى این كاخ و یكى از اطاقهاى بزرگ آن بر جاى مانده است و عمده تزیینات آنها باقى مانده و در تالار دیگرى نیز قسمت هاى كمى از تزیینات باقى است. اطلاق و تالار اصلى بسیار مجلل است و گچبری هاى برجسته لاجوردى و طلاكارى دارد. طاقهاى آن بلند و از مقرنس هاى زیباى طلاكارى پوشیده شده است. زیر مقرنس هاى هم با صفحات بزرگ گچبرى و طلاكارى تزیین شده و در تالار مركزى ترنج اطاق كه طلاى خالص است جلب توجه می كند كلیه درها و پنجره‏ هاى این عمارت بسمت جنوب باز می شده ولى با كمال تاسف حتى نمونه ‏اى از آنها باقى نمانده است.
حاج‏میراز حسنخان جابرى انصارى در تاریخ اصفهان و رى چنین نوشته است.
عمارت اشرف نیز دستگاهى و نقش هائى شگرف داشت چند اتاق سمت مغرب و اطاق هاى قبلى و 1308 كه ظل السلطان میرزا حبیب الله خان مشیرالملك انصارى را چند ماهى در آنجا محبوس داشت شرحش را در آگهى شهان نوشته ‏ام.
دو ماهى هر روز بنده تماشاى نقاشى استادانه اطاق ها را می كردم و نقاشان استاد می آمدند از روى آن نقاشی ها نقشه بر مى ‏داشتند و باصطلاح خود گرته می گرفتند از گچبری هاى ممتاز بى انبازش بشكل درختان و مرغان. امروزه درب آن عمارت در خیابات تقاطعى میان خیابان دوازه دولت و خورشید باز می شود. و بعضى، عمارت اشرف را می گویند همان زمان صفویه كه ساختند این نام گذاردند از چند اطاق كه پس از عزل ظل السلطان در عمارت اشرف كه باقى بود میرزا محمد و دستجردى نظام الاسلام آقاى حاج آقا نورالله را اغفال كرد و آویزان نمود بعد جلو گرفتند.
در جاى دیگر آن كتاب در وجه انتساب این عمارت به اشرف چنین گفته كه چون اشرف در این كاخ جلوس می كرده بنام او معروف شده مانند عمارت صدرى كه مربوط بدوره صفویه بوده و در اثر اقامت صدر اصفهان در آن به دیوانخانه صدرى معروف گردید است. خرابى عمارت اشرف در 317 ه.ق اتفاق افتاد و فقط قسمتى از آن باقى ماند كه شرح آن داده شد. این اثر باستانى زیر شماره 106 به ثبت تاریخى رسیده است.
 

Google

آثار باستانی
بناها:
میدان امام
مسجد امام(مسجد شاه)
مسجد شیخ لطف الله
کلیسای وانگ
عمارت عالی قاپور
کاخ هشت بهشت
کاخ چهل ستون
مدرسه چهارباغ
منارجنبان
گردشگاه چهار باغ
آتیشگاه
تخت فولاد
سر ستون کاخ ساسانی
محله جلفا و
کلیساهای آن
تالار تیموری
تالار اشرف
پل ها:
خواجو
سی و سه(اللهوردی خان)
مارنان
شهرستان
جویی
سایر پلها
منارها
چهارسوق ها
بازارها
Powered by: MehrinGroup
استفاده ار مطالب این سایت کاملا آزاد است.
Copyright 2004